Banorama for Bane NOR

Sammen med Spoon Norge har vi laget et digitalt læringsverktøy for Bane NOR som gir barn og unge en enkel innføring i sikker kryssing av jernbanen, strøm i nærheten av skinnene og andre smarte tips til hvordan man kan være på den sikre siden.

Under korona-pandemien ble det vanskelig for BaneNOR å gjennomføre tradisjonelle, holdningsskapende opplegg på landets skoler. 

Som et digitalt alternativ formidler nettstedet Banorama viktig sikkerhetsinformasjon til barn i et fargerikt formspråk, fantastisk illustrert av Frode Skaren i byHands 😍


Teknologi

  • Lottie
  • GSAP
  • Craft CMS
  • Matter.js