Barn av Rusmisbrukere

Barn av Rusmisbrukere jobber for de med foreldre, eller andre nær seg, som har eller har hatt et rusproblem. Sammen med Postpost Studio har vi laget nettsidene til BaR - to ganger!

Barn av rusmisbrukere ble stiftet i 2009 og har siden den gang blitt en landsdekkende bruker- og interesseorganisasjon som jobber for å fremme barn som pårørende.


Teknologi

  • Craft CMS (multi-site)
  • Tailwind CSS
  • GSAP

I 2018 fikk våre venner i Postpost Studio oppdraget med å redesigne Barn av rusmisbrukeres visuelle identitet, og vi ble invitert med på laget for å implementere nye nettsider.

Første versjon av nettsidene ble lansert på nyåret i 2019. Dette var i all hovedsak et rent informasjonsnettsted om organisasjonen, med vekt på praktisk info og internt stoff og med en frontend forankret i en sterk visuell identitet. 

Med effektive publiseringsverktøy på baksiden, ble BaR raskt inspirert til å produsere mer innhold: artikler, dybdestoff og annet kunnskapsmateriell om temaene organisasjonen arbeider med. Problemet var løsningen ikke var blitt designet for denne typen innhold, og i 2021 bestemte BaR seg for å gjøre en større redesign av nettsidene.

Men, det er sjelden noen grunn til å bytte ut et vinnerlag! Redesign-jobben gikk til Postpost, og vi var selvfølgelig glade for å få lov til å bli med på enda en runde 🥳

Versjon 2 av nettsidene er en mer eller mindre total redesign, med en helt ny frontend og en rekke nye innholdsmoduler og verktøy under panseret. 

Med et mer balansert fokus på både organisasjon og tematikk, og med en videreforedlet visuell profil, fungerer de nye nettsidene bedre som BaRs primære informasjonskanal – samtidig som løsningen har blitt en verdifull kunnskapsbase for temaene organisasjonen arbeider med.

En stor fordel med Craft CMS er at innhold og presentasjon i stor grad er skilt fra hverandre. Dette gjorde det enkelt for oss å løfte over (såkalt "migrere", på fagspråket) alt innholdet i den gamle løsningen, uten særlig mikk og makk 💪

På denne måten kunne innholdsprodusentene i BaR fokusere på å lage innholdet de manglet, i stedet for å bruke kreftene på å gjenskape eller tilpasse innhold de allerede hadde 🚀

Og ikke nok med det! Løsningen er rikt illustrert av fantastiske Jon Arne Berg 😍

BaR Portal

I tillegg til selve nettstedet barnavrus.no, har vi utviklet en lukket portal for onboarding av frivillige. Portalen består av 100% modulære kursopplegg, og er bygget inn i samme publiseringsløsning som hovednettstedet.